20/2/11

Ζωγραφιές μαθητών B junior για φίλους τους στην Αγγλία!

Posted by Picasa

Ζωγραφιές μαθητών B junior για φίλους τους στην Αγγλία!

Posted by Picasa

Zωγραφιές μαθητών B junior για φίλους τους στην Αγγλία!

Posted by Picasa

Αναγνωρίζοντας τα δυσλεξικά παιδιά

Α. Δυσκολίες στην ανάγνωση
-παράλειψη γραμμάτων ή συλλαβών
-αντιμετάθεση, πρόσθεση ή αντιστροφή γραμμάτων ή συλλαβών
-έντονη δυσκολία στην ανάγνωση συμπλεγμάτων
-αργός ρυθμός ανάγνωσης
-μη τήρηση των σημείων στίξης (διαβάζουν χωρίς να "χρωματίζουν" καθόλου τη φωνή τους-δε σταματούν σε κόμμα ή τελεία)
-συλλαβική ανάγνωση
-αδυναμία συγκέντρωσης-διαταρακτικότητα-μικρή διάρκεια προσοχής
-χάσιμο αράδας (χάνουν εύκολα τη θέση του σημείου που διαβάζουν και πολλές φορές συνεχίζουν να διαβάζουν μερικές σειρές πιο πριν ή πιο μετά)
-κατα την ανάγνωση, όταν δυσκολεύονται σε κάποιες λέξεις δεν τις διαβάζουν αλλά τις μαντεύουν, παρασυρόμενα απο κάποια γνωστή τους συλλαβή ή κάποια λέξη που είναι οικεία σε αυτά (π.χ. παιδί αντί παιδικός)
-αδυναμία κατανόησης του περιεχομένου του κειμένου

Β. Δυσκολίες στη γραφή και την ορθογραφία
-παράλειψη γραμμάτων (π.χ. τραπζι αντί τραπέζι)
-αντικατάσταση γραμμάτων (π.χ. πεστέτα αντί πετσέτα)
-σύντμηση λέξεων (π.χ. τρέχω αντί τρέχοντας)
-αντιστροφή γραμμάτων (π.χ. σωτσό αντί σωστό)
-αντιστροφή συλλαβών σε μία λέξη (π.χ. νωδι αντί δίνω)
-ορθογραφικά λάθη-αδυναμία αυτοματοποίησης των βασικών καταλήξεων (αρσενικά σε -ης, θηλυκά σε -η, ουδέτερα σε -ι, ρήματα σε -ω κτλ)
-αδυναμία τήρησης των αποστάσεων ανάμεσα στις λέξεις (π.χ. ημητέραμουμαγειρεύει)
-καθρεπτική γραφή γραμμάτων και λέξεων (π.χ. 3 αντί ε)
-αντικατάσταση γραμμάτων των οποίων οι ήχοι (φθόγγοι) είναι φωνολογικά συγγενείς (χειλικοί, οδοντικοί. ουρανικόληκτοι , π.χ. β-φ, θ-δ, γ-χ) ή αντικαταστάσεις φθόγγων που μοιάζουν μεταξύ τυος ως προς τη μορφή
-προσθήκες φθόγγων ή συλλαβών
-δυσκολία στον τονισμό και γενικότερα στη χρήση των σημείων της στίξης
-αδυναμία διάκρισης των κεφαλαίων γραμμάτων - πολλές φορές χρησιμοποιούνται όταν δε χρειάζονται (π.χ. Σημερα πήγα Στο σχολείο.)
-έντονη κακογραφία
-χρήση περιορισμένου λεξιλογίου- αδυναμία εκφραστικής ικανότητας
-συντακτικά λάθη - οι προτάσεις των παιδιών δεν είναι σωστά δομημένες

Γ. Δυσκολίες στην αριθμητική
-δυσκολίες στις βασικές πράξεις των μαθηματικών (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση)
-αδυναμία νοερών πράξεων (πολλές φορές τα δυσλεξικά παιδιά χρησιμοποιούν τα δαχτυλά τους ή άλλα αντικείμενα για να κάνουν πράξεις)
-αδυναμία κατανόησης βασικών εννοιών όπως του μεγέθους, της ποσότητας, της μεταβολής, της μετάθεσης
-δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας του πολλαπλασιασμού
-δυσκολία στην εκτέλεση διαδοχικών βημάτων στις αριθμητικές πράξεις
-αδυναμία κατανόησης της εκφώνησης των μαθηματικών προβλημάτων

Εκδρομή Λονδίνο 2009

Posted by Picasa